PHẬT QUAN ÂM ĐÁ THIÊN NHIÊN Quan Âm (Phật Bà Quan Âm) được mô tả nhiều trong kinh phật, văn học dân gian, truyện về phật giáo.  Quan âm được xem là Bồ Tát có thần lực nhất chỉ sau Phật Tổ, điều này là do Quan Âm là Người luôn phổ độ chúng sinh, Người đi khắp dân gian để giúp đỡ mọi người, Quan Âm hiện thân với nhiều hình dạng khác nhau để phổ độ nhân sinh thoát khỏi vòng bi cực.

Theo truyền thuyết trước khi thành Phật người phải tu hành kham khổ, chịu đủ tai ương, họa kiếp mới tu thành chính quả. Vì thế, người hiểu được cõi trần đâu là đau khổ, tan thương nên khi tu thành chánh quả người thường đi khắp thế gian, giúp đỡ mọi người, độ trì cho những ai đang gặp đau khổ, giúp người đời thoát khỏi vòng bi ai của chốn trần tục, chỉ lối, soi đường cho chúng sinh có cuộc sống hạnh phúc.

PHẬT QUAN ÂM ĐÁ THIÊN NHIÊN là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện, hướng Phật, hoá hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ.

Sắp xếp:

DÂY CHUYỀN PHẬT QUAN THẾ ÂM ĐÁ SAPPHIRE

1.500.000 ₫

DÂY CHUYỀN PHẬT QUAN THẾ ÂM ĐÁ SAPPHIRE Loại Đá: Sapphire M&agr..

MẶT PHẬT QUAN ÂM BẰNG MÃ NÃO

0 ₫

MẶT PHẬT QUAN ÂM BẰNG MÃ NÃO Màu sắc: vàng cam  Hợp tuổ..

QUAN THẾ ÂM BẰNG NGỌC ĐẾ QUANG BỌC VÀNG

0 ₫

QUAN THẾ ÂM BẰNG NGỌC ĐẾ QUANG BỌC VÀNG Chất liệu: Vàng 18K (có thể t&..

TƯỢNG QUAN THẾ ÂM ĐÁ AVENTURINE

0 ₫

TƯỢNG QUAN THẾ ÂM ĐÁ AVENTURINE - Màu: Xanh Lá - Mệnh: Mộc, Hỏa ..

TƯỢNG QUAN THẾ ÂM ĐÁ THẠCH ANH TÓC VÀNG

0 ₫

TƯỢNG QUAN THẾ ÂM ĐÁ THẠCH ANH TÓC VÀNG - Màu: Vàng &aac..

TƯỢNG QUAN THẾ ÂM ĐÁ THẠCH ANH TÓC VÀNG BỌC BẠC

0 ₫

TƯỢNG QUAN THẾ ÂM ĐÁ THẠCH ANH TÓC VÀNG BỌC VÀNG - Chất liệu: B..

TƯỢNG QUAN THẾ ÂM ĐÁ THẠCH ANH TRẮNG

0 ₫

QUAN THẾ ÂM ĐÁ THẠCH ANH TRẮNG BỌC BẠC Chất liệu: Bạc (có thể tùy chọn..